บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 02-7353141-2, 02-7350601-3, 02-7350590-3
  • th

Intelligent Fire Alarm Devices


Intelligent Fire Alarm Devices

เครื่องตรวจจับควัน รุ่น I-9102

Intelligent Optical Smoke Detector เครื่องตรวจจับควัน

สอบถาม
เครื่องตรวจจับความร้อน รุ่น I-9103

Intelligent Dual Heat Detector เครื่องตรวจจับความร้อน

สอบถาม
เครื่องตรวจจับความร้อน รุ่น I-9101

Intelligent Multi Sensor เครื่องตรวจจับความร้อน

สอบถาม
เครื่องตรวจจับความร้อน รุ่น I-9104

Intelligent Ultraviolet Flame Detector ตรวจจับความร้อน

สอบถาม
ฐานเสียงสัญญาณเตือนไฟไหม้ รุ่น DZ-03

Standard Detector Base ฐานเสียงสัญญาณเตือน

สอบถาม
เครื่องตรวจจับลำแสง รุ่น I-9105R

Intelligent Reflective Beam Detector ตรวจจับลำแสง

สอบถาม
เครื่องตรวจจับความร้อนของสายเคเบิล I-9106

Intelligent Linear Cable Heat Detector ตรวจจับความร้อน

สอบถาม
เครื่องตรวจจับก๊าซ รุ่น I-9602LW

Addressable Combustible Gas Detector ตรวจจับก๊าซ

สอบถาม
เครื่องตรวจจับก๊าซ รุ่น I-9603 (CO)

Addressable CO Gas Detector เครื่องตรวจจับก๊าซ

สอบถาม
Intelligent Remote Indicator รุ่น I-9314

รีโมทอัจฉริยะ Intelligent Remote Indicator

สอบถาม
Remote Indicator รุ่น C-9314P

รีโมทแจ้งสถานะ Remote Indicator

สอบถาม
Addressable Sounder And Strobe รุ่น I-9403

Sounder และ Strobe ที่สามารถระบุตำแหน่งได้

สอบถาม
สัญญาณไฟเตือนไฟไหม้ รุ่น I-9401

Addressable Sounder Beacon สัญญาณไฟเตือนไฟไหม้

สอบถาม
Addressable Sounder รุ่น I-9404

Sounder ที่สามารถระบุตำแหน่งได้ Addressable Sounder

สอบถาม
Deep Base รุ่น C-94DB

Deep Base for surface mount cable entry

สอบถาม
ฐานเสียงสัญญาณเตือน รุ่น I-9407

Addressable Sounder And Strobe Loop Powered

สอบถาม
ฐานเสียงสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ รุ่น I-9406

Addressable Sounder Beacon Base ฐานเสียงสัญญาณ

สอบถาม
โมดูลอินพุตแอดเดรส รุ่น I-9300

Addressable Input Module โมดูลอินพุตแอดเดรส

สอบถาม
โมดูล รุ่น I-9301

Intelligent Single Input /Output Module

สอบถาม
โมดูล รุ่น DI-9301

Intelligent Single Input /Output Module Loop Powered

สอบถาม
Addressable Double I/O Module รุ่น I-9303

Electronically Addressed / Addressable Double I/O

สอบถาม
โมดูลวงจรเสียง รุ่น I-9308

Addressable Sounder Circuit Module โมดูลวงจรเสียง

สอบถาม
แผงวงจร รุ่น DI-9309

Addressable Multi-channel Interface แผงวงจร

สอบถาม
Addressable Zone Monitor Unit รุ่น I-9319

Electronically Addressed / Addressable Zone Monitor

สอบถาม
Short Circuit Isolator รุ่น C-9503

LPCB Approved / Short Circuit Isolator

สอบถาม
ฐานเสียงสัญญาณเตือน รุ่น C-9504

Base Mount Short Circuit Isolator ฐานเสียงสัญญาณ

สอบถาม