บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 02-7353141-2, 02-7350601-3, 02-7350590-3
  • th

Intelligent Fire Alarm Panels


Intelligent Fire Alarm Panels

แผงสัญญาณเตือนไฟไหม้ รุ่น GST100

Addressable Mini Fire Panel สัญญาณเตือนไฟไหม้

สอบถาม
แผงควบคุมอัคคีภัยอัจฉริยะ รุ่น GST200-2

แผงควบคุมอัคคีภัย Intelligent Fire Alarm Control Panel

สอบถาม
แผงควบคุมอัคคีภัยอัจฉริยะ รุ่น GST-IFP8

แผงควบคุมอัคคีภัย Intelligent Fire Alarm Control Panel

สอบถาม
แผงควบคุมอัคคีภัยอัจฉริยะ GST5000W/2or4

แผงควบคุมอัคคีภัย Intelligent Fire Alarm Control Panel

สอบถาม
แผงควบคุมอัคคีภัยแบบแยกส่วน

Intelligent Modular 1-20 Loop Fire Alarm Control Panel

สอบถาม
Handheld Programmer รุ่น P-9910B

แผงควบคุมแบบมือถือ Handheld Programmer

สอบถาม
Fireman’s Control Panel รุ่น GST-FCP14

แผงควบคุมสำหรับนักดับเพลิง Fireman’s Control Panel

สอบถาม
LCD Passive Repeater Panel รุ่น GST852RP

แผงทวนสัญญาณแบบพาสซีฟ หน้าจอ LCD

สอบถาม
Components for FCP-014

ส่วนประกอบสำหรับ FCP-014 (Components)

สอบถาม
Network Repeater Panel รุ่น GST-NRP01

แผงทวนสัญญาณเครือข่าย Network Repeater Panel

สอบถาม
Graphic Monitor Centre รุ่น GSTGMC

หน้าจอศูนย์กลางตรวจสอบ Graphic Monitor Centre

สอบถาม