บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 02-7353141-2, 02-7350601-3, 02-7350590-3
  • th

UL Listed Fire Alarm System


UL Listed Fire Alarm System

แผงสัญญาณเตือนไฟไหม้ รุ่น GST-M200

แผงสัญญาณเตือนไฟไหม้ Intelligent Fire Alarm Panel

สอบถาม
อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ รุ่น DI-M9204

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ Digital Manual Call Point

สอบถาม
เครื่องตรวจจับควัน รุ่น I-9103 (UL)

เครื่องตรวจจับควัน Intelligent Dual Heat Detector

สอบถาม
เครื่องตรวจจับควัน รุ่น I-9102 (UL)

เครื่องตรวจจับควัน Intelligent Optical Smoke Detector

สอบถาม
เครื่องตรวจจับควันระบบไฟฟ้า รุ่น C-9503

เครื่องตรวจจับควันระบบไฟฟ้า Short Circuit Isolator

สอบถาม
ฐานเสียงสัญญาณเตือน GST รุ่น DZ-03 (UL)

ฐานเสียงสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ GST Detector Base

สอบถาม
เครื่องตรวจจับควันระบบไฟฟ้า รุ่น I-M9300

เครื่องตรวจจับควันไฟฟ้า Addressable Input Module

สอบถาม
เครื่องตรวจจับควันระบบไฟฟ้า รุ่น I-M9301

เครื่องตรวจจับควันไฟฟ้า Addressable Output Module

สอบถาม
เครื่องตรวจจับควัน รุ่น C-9102 (UL)

Conventional Optical Smoke Detector ตรวจจับควัน

สอบถาม
เครื่องตรวจจับความร้อน รุ่น C-9103 (UL)

Conventional Dual Heat Detector ตรวจจับความร้อน

สอบถาม
อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ DC-M9204

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ Innovative Manual Call Point

สอบถาม